Bovermo – Bouw Verbouw Montage, hanteert de volgende garantie bepalingen.

 • 3 Jaar garantie op montage en arbeid.
 • Materialen conform leveranciers.

De garantie bepalingen van Bovermo – Bouw Verbouw Montage zijn hieronder vermeld en kunnen op aanvraag naar u toe gezonden worden. Het factuur is tevens het garantiebewijs en dient bij aanspraak op garantie te worden overlegd.

Garantiebepalingen

 • garantie wordt uitsluitend verleend nadat alle openstaande facturen zijn voldaan.
 • garantie is uitsluitend geldig tot en met windkracht 6 op de schaal van Beaufort.
 • garantie is uitsluitend geldig indien 2 maal per jaar aantoonbaar onderhoud is gepleegd door een
  erkend bedrijf.
 • schades ontstaan door onvoorziene weersomstandigheden zoals o.a. sneeuw, windkracht 7 of meer
  op de schaal van Beaufort vallen normaliter onder de dekking van de verzekeringsmaatschappijen.
 • mechanische beschadigingen of schades door derden zijn uitgesloten.
 • garantie vervalt bij het betreden van de dakgoten.
 • garantie vervalt terstond indien er wijzigingen aangebracht zijn aan dakgoten, zetwerk, gevelbekleding en ander overig uitgevoerd werk
  o.i.d. door derden.